Välkommen till mp3consulting


Mp3consulting hjälper organisationer, företag och människor som vill utvecklas. Det kan vara att genomföra en skräddarsydd utbildning, en omorganisation, förändra företagskulturen eller individuell coaching. Vi arbetar nära våra kunder med fokus på personlig växtkraft och gemensam tillväxt. Vi har utvecklingsprogram inom ledarskap, coaching, teambuilding, värderings och kulturförändring.