Mp3consulting


Genomgång med beställaren om uppdragets syfte, mål och omfattning samt praktiska frågor.Förslag till program samt innehåll till beställaren och därefter ny genomgång.Förstudie görs för att starta processen, få en tydligare bild av gruppens behov och förväntningar.

Genomförande med kontinuerlig avstämning med beställaren före, under och efter uppdraget.Utvärdering individuellt från samtliga deltagare efter uppdraget.Genomgång av resultatet med beställaren. Uppföljningskontakt med beställaren efter avslutat projekt för att följa upp resultatet med investeringen.