Kundföretaget


Företagsledning med uttalat engagemang.
Förankring med cheferna
Förankring av mål med utvecklingsprojektet med medarbetarna

Dialog med mp3 consulting så att utvecklingen går i linje med övrig utveckling
Klara och tydliga mål med utbildningen
Berörda chefer driver processen vidare efter avslutat utvecklingsprogram