Skräddarsydd organisationsförändring


Vi skräddarsyr alltid utvecklingsprogrammet till varje organisations speciella behov och mål. Inför varje utvecklingsprogram gör vi en förstudie för att få en så bred och djup bild som möjligt av verksamheten, chefernas och medarbetarnas attityder, vilka värderingar och den kultur som finns så att vi i utvecklingsprocessen kan fokusera på rätt insatser som leder till de uppsatta målen i linje med verksamhets- och affärsplanen.