Ledarutveckling


Vårt samarbete med Mia har varit mycket lyckat, till stor del på grund av hennes förmåga att se både organisationens och individens behov.  Mias utbildningsinsatser har präglats av entusiasm och engagemang såväl från henne själv som från deltagarna. Jag kan varmt rekommendera Mia som coach, i ledarutveckling på alla nivåer och i förändringsarbete.

 

Emma Samuelsson

HR Manager, Pirelli Tyre Nordic / Däckia AB