Arbetsområden


Utveckling och processledare tillsammans med:

Ledningsgrupper, ledare, team, coachklienter och hela organisationen.

Arbetar också med verksamhetsstyrning, som strategiskt bollplank och med attityd-och kulturförändringar.

Handledare i Utvecklande Ledarskap(UL) och Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

ACC Certifierad coach  

Handledare i Förändringens fyra rum, SDI och Kärnkvaliteter

Uppdragen är i näringslivet,  inom idéburna organisationer och idrottsrörelsen