Exempel på kundbranscher


Läkemedel, försäkringsbolag, fastighetsbolag, energibolag, bank, fastighetsmäklare, hotell/konferens, data och servicebranschen.

Idrottsrörelsen, idéburna organisationer och studieförbund.