Ledarskap


Bra ledarskap har några viktiga ingredienser och här tänker vi nämna några:

Att få människor att växa och ta ansvar, att vara tydlig med vart vi ska och verksamhetens värderingar, att kunna styra mot de satta målen, att kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt, att skapa inspiration och motivation, ge feedback och att du vet själv vad du vill. Sist och mycket viktigt är att vara ett föredöme, visa respekt och känna tillit, tro på människan och organisationen.