Individuell coaching


Mikael Lundahl, Dialogstöd TeliaSonera 

 

 "Tack för den insikt jag har fått. Det var ett bra tag sedan jag tog ett sådant hopp i kännedom om mig själv och mina drivkrafter."