Ledarutveckling och strategiskt bollplank


Mia har arbetat med oss på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sedan 2008 när jag klev in som GS. Hennes uppdrag att vara både ett personligt och strategiskt bollplank, utvecklings- och strategiarbete tillsammans med styrelsen, ledningsgruppsutveckling och som processledare med personal både nationellt och lokalt gör henne till en av våra självklara samarbetspartners. 

När vi skulle utveckla och implementera vårt Gröna sköna ledarskap var Mia med oss hela vägen. Vi har nu en modell som gör det enkelt för våra styrelser och ledare på alla nivåer att få ett gemensamt förhållningssätt.

 

Mia är mer modig och autentisk en många i branschen, har en hög integritet och går in i alla uppdrag med stor professionalism. Hon är engagerad, kompetent och smidig att samarbeta med.

Vi är glada att Mia sedan stämman 2016 är vår lekmannarevisior