Kundservice mot framtiden


Europeiskas Kundserviceavdelning har tillsammans med mp3 consulting skapat en grupp med ny kompetens, ökad motivation och energi. Målsättningen var att utveckla avdelningens sätt att arbeta ännu mer effektivt både individuellt och tillsammans.

Vi har fått enkla och konkreta verktyg att använda i vår yrkesroll. Pedagogiska övningar med väldigt tydliga mål har visat på verktygen och modellernas användning och validitet.Efter utbildningen har vi fått en större tilltro till vår egen förmåga och utvecklas både som grupp och individuellt. Vi har idag ett större ansvarstagande hos både medarbetare och som grupp. Vi har fått en samtalsteknik som förbättrar kvaliteten i våra kundmöten.  

Vi är nu en grupp där vi använder våra unika förmågor och olikheter på ett konstruktivt sätt

Annika Åkerstrand

Kundservicechef, Europeiska Försäkrings AB