Teambuilding


Vi upplevde stora problem i organisationen med "vi och dom" mellan trafikledare, terminalvärdar och ledning. Ledningen fick lågt betyg i vår medarbetarundersökning. Vi genomförde tillsammans med mp3 consulting ett förändrings- och teamutvecklingsprojekt under 2009.

Mia har med stor flexibilitet och ett brett kunnande hjälpt oss i resan att lämna historien bakom oss för att kunna arbeta mer affärsmässigt framåt. Vi har höjt kompetensnivån i alla team kopplat främst när det gäller kommunikation, feedback och fått en ökad delaktighet kring Cityterminalens utveckling, färdriktning och mål.

I vår senaste medarbetarundersökning har vi förbättrat alla värden och speciellt ledningens betyg. Vi har nu roligare tillsammans samtidigt som vi känner oss stoltare över det vi åstadkommer.

Tack Mia!

Claes Ericsson, VD

 Cityterminalen