IHM Business School - ledarutveckling


I  IHM Business Schools regi genomför mp3 Consulting skräddarsydd företagsanpassade ledarutveckling.

I det öppna programmet genomför Mia Petré-Lennerman

- Verksamhetsutvecklande ledarskap

- Utvecklande ledarskap

Marie Berglund

Regionchef IHM Business School, Stockholm