Teambuilding


Jag, och hela min personalgrupp, vill varmt rekommendera MP3 Consulting och Mia Petré-Lennerman till alla som vill utvecklas både som individer och som grupp. Efter 4 dagar under Mias trygga, professionella och glada ledning har vi lyckats rensa ut mycket av den osäkerhet som hämmade oss. Vi har fått nödvändiga verktyg för att se varandras olikheter som gruppens styrka, i stället för att irritera oss på hur ”andra” är. Genom ökad kunskap om oss själva och våra medarbetare blir vardagen enklare. Vi kan prata om det som händer mellan oss och hur vi undviker eller tar oss förbi de hinder som våra olikheter utgör. Luften vi andas i korridoren i Stockholmsidrottens Hus känns friskare än på länge, och processen vi gått igenom gav mer än jag någonsin hade vågat hoppas! 

Stort tack,

Eva Bjernudd

Chef SISU Idrottsutbildarna Stockholm  

www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm