Skräddarsydda utbildningar


Mia och mp3 Consulting har med stort engagemang hjälpt oss med flera olika skräddarsydda utbildningar sedan våren 2010.

Hon har bl a arbetat med att skapa ett mer enhetligt sätt att arbeta i hela landet med kommunikation och service i linje med ett av våra kärnvärden ”Ömsesidig respekt”.

Mia har en förmåga att leda grupper med stor professionalism utifrån både organisationens och individens behov.


Ewa Sjögren Söderlund

Personalchef

Medborgarskolan