Kommunikation i konfliktsituationer


Vår ambition är att förstärka varumärket Agda genom att skapa nya spännande mötesplatser med intressanta och aktuella ämnen inom områdena lön och personal.  Våra målgrupper är personal- och HR-chefer, ekonomichefer, lönechefer eller andra som är intresserade av och arbetar med lön och personal.

Att välja Mia som föreläsare för tre av höstens frukostmöten i Stockholm, Göteborg och Ängelholm för att prata om ”Kommunikation i konfliktsituationer” var en självklarhet för mig och frukostmötena blev oerhört uppskattade. Mia kommunicerar med såväl hjärtat som med hjärnan, väcker intresse och nyfikenhet, håller lågan brinnande och har en närvaro, en direkthet som inte lämnar någon oberörd, trots arla morgonstund.
I vår webbenkät gav deltagarna Mia uteslutande högsta betyg på såväl genomförande som innehåll och flera efterfrågade en fortsättning vilket vi nu planerar som bäst för.

Catarina Söderlund
Utbildningskonsult hos Agda
Oktober 2009
www.agda.se